School of Education, is a consulting company dedicated to those who want to study in Great Britain, based in London, Telford, Birmingham, expanding our services to the Romanian and Great Britain market from 2020.

In less than a decade, we would become leaders in this industry, today being one of the most important educational advisors who offer educational counseling and guidance to students.

Thousands of satisfied students have completed accredited programs in the UK, recommending our services to others looking to apply to UK college or university.

If you want more information about the university and courses, you can access this link

https://www.schoolofeducation.uk/

 

School of Education, este o companie de consultanță dedicată celor care doresc să studieze în Marea Britanie, cu sediul la Londra,Telford,Birmingham extinzându-ne serviciile pe piața din România si  Marea Britanie din 2020.

În mai puțin de un deceniu, am deveni lideri în această industrie, astăzi fiind unii dintre cei mai importanți consilieri educaționali care oferă activitati de consiliere si îndrumare în învatamânt studentilor.

Mii de studenți mulțumiți au absolvit programe acreditate în Marea Britanie, recomandând serviciile noastre altor persoane care doresc să aplice la colegiu sau universitate din Marea Britanie.

https://www.schoolofeducation.uk/